زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نحوه همکاری صادراتی

نحوه همکاری صادراتی ما بدین صورت است که پس از وصول درخواست شما از طریق تلفن و یا وبسایت شرکت ، شما به کارگروه مربوط به کالای خود مرتبط می شوید . پس از آن اطلاعات و قیمت مرتبط با محصول شما اخذ شده و سپس این اطلاعات به تجار طرف قرارداد فاروس گستر در منطقه ارائه می شود . در صورت توافق ایشان با این پیشنهادات ما به عنوان کارگزار واسط وارد عمل خواهیم شد و قرارداد مجزا با هر یک از طرفین امضاء خواهیم کرد و در این بین درصدی جزئی از مجموع مبلغ معامله را به عنوان حق کارگزاری خود دریافت خواهیم نمود .

IMG_20221213_194824_430