معافیت های مالیاتی جدید برای درآمد های صادراتی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
farsprogramer
زمان مطالعه: < 1 دقیقه


برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است