بخشنامه عوارض صادرات سیب زمینی ، پیاز و گوجه فرنگی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی تمدید گردید و اخذ عوارض نیم درصدی آب مجازی نیز مطابق این بخشنامه الزامی می باشد

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
farsprogramer
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان نیم درصد ارزش پایه صادراتی تا اطلاع ثانوی تمدید گردید و اخذ عوارض نیم درصدی آب مجازی نیز مطابق این بخشنامه الزامی می باشد

بخشنامه صادراتی در خصوص گوجه فرنگی ، سیب زمینی ، پیاز
عوارض نیم درصدی صادرات و نیم درصدی مربوط به آب